Feilsøking og reparasjon av alle digitale nøkler

Virker ikke en eller flere knapper? Dette gjelder nøkler til bilder, lastebiler, busser og mer. Bilnøkler er ofte kostbare å erstatte, du kan derfor spare mye penger på å reparere de i stedet. Ofte er det slitasjeskader på mikrobryterne under knappene som fører til at disse ikke lenger fungerer. Disse kan vi bytte.

Brudd på printbaner er og noe som kan føre til at knapper ikke lenger virker. Slike skader oppstår over tid. Dette kan i de fleste tilfeller repareres. Selve nøkkelhuset kan også erstattes.

Ulike bilnøkler

Send forespørsel